Styrelse

Namn Roll kontakt
Berith Jonsson Ordförande 070 314 99 18
Johan Karlsson Vice ordförande & Sekreterare 073 064 80 16
Irene Håberger Kassör 070 437 55 77
Karin Erlandsson Tävl.komm, Utb, sammank (DTL) 072 541 49 00
Micael Svensson Tävl.komm, Utb & Webmaster 076 111 02 47
Jan Murman Tävl.komm, Utb 0705-77 18 64
Thorbjörn Fredriksson Junioransvarig 072 332 24 33
Benny Blankner Rekrytering 0768-82 05 80

ÖLBFs mejladress:
info@olbfbridge.com
Bankgiro: 5627-0614