BBO tävling kl 16.30 tisdag 19 maj och onsdag 20 maj

Eftersom betalvarianten ej kommer igång förrän vecka 22 provar vi att starta gratistävlingen både tisdags- och onsdagstävlingen kl 16.30, som ni är mycket välkomna till !

Malmö Bridgeklubb inbjuder till digital bridge på BBO för spelare i Malmö och dess omnejd.
Tävlingen är en partävling som kommer att spelas över 12-18 brickor och är gratis, men förutsätter att man meddelar att man vill delta senast kl 12 samma dag som tävlingen ska spelas till Annette. Detta behöver endast göras första gången en BBO-tävling spelas anordnad av Malmö BK, då syftet är att säkerställa att endast spelare från Malmö och dess närområde ska kunna delta.
Första gången ska meddelande om du vill spela ske på mail till annette.everum@gmail.com och ska innehålla
• BBO konto (info om detta v.g. se bifogad manual)
• MID nummer
• Namn

OBS Du måste dessutom ANMÄLA till själva tävlingen på BBO tidigast 2 timmar innan start samma dag.

Tävlingen kommer att heta
BBO-Skane-Malmo (då endast engelsk stavning accepteras).

Mycket välkomna till digital bridge på BBO!
Bifogas generell manual för BBO samt för Malmö tävlingen.