Ordförande informerar

Vill börja med att tacka för förtroendet till ordförandeskapet i denna fina och anrika klubb.
Vill också tacka avgående styrelse för ett gott arbete.

Tre Sang skall vara en Bridgeklubb där alla kategorier av bridgespelare skall trivas.
Vi har idag klubbtävlingar för de olika nivåerna vilka bör utvecklas genom att höja standarden för såväl nybörjaren som medelspelaren.
Därför kommer vi att utbilda våra medlemmar i:

  • Bridge Etik

  • Skillnaden mellan Partävling och Fyrmanna.

  • Kurser i Spelföring, budgivning som medlemmarna efterfrågar.

Min ambition är att fortsättningsvis skriva månadsbrev.
Har ni synpunkter/åsikter/information som ni vill ha framfört så skicka gärna dessa till mig.
>>e-post
0730–668151
Håkan Isaksson
Ordförande