Forum » Distrikts- och klubbforum » Stockholms BF » BK S:t Erik » Resultat från enkäten om ligan i höst

Resultat från enkäten om ligan i höst

1 inlägg / 0 nya
Johnny Östberg
Resultat från enkäten om ligan i höst

Rapport från resultatet av enkäten om ligan i höst

Mejlet med enkät/nyhetsbrevet gick ut till 2085 mottagare och vi har fått 986 svar på enkäten.

Fördelning av svar när dag/kväll i procent.
Dag Kväll Dag och kväll
28 % 52 % 20 %

Fördelning per svarsalternativ i procent
Alt 1 26 % Ja jag vill spela i ligan på klubben
Alt 2 19 % Ja jag vill spela i ligan på klubben/Ja jag vill spela ligaspel på nätet (BBO)
Alt 3 13 % Ja jag vill spela ligaspel på nätet (BBO)
Alt 4 13 % Nej det blir inget ligaspel för mig i höst
Alt 5 29 % Tveksam/Tveksam o vill spela på klubben (svaren är hopslagna för de som svarat tveksam och de som svarat tveksam och vill spela på klubben)

Fördelning per svarsalternativ i procent fördelat per kväll
Dag Kväll Dag + Kväll
Alt 1 klubben 26 % 27 % 26 %
Alt 2 klubben alt BBO 7 % 23 % 24 %
Alt 3 BBO 7 % 17 % 11 %
Alt 4 Nej inte i höst 18 % 12 % 9 %
Alt 5 Tveksam 42 % 21 % 30 %

Några slutsatser
• Mycket hög andel dagspelare som är tveksamma eller som redan bestämt sig för att inte spela i höst vilket
gör att klubben tills vidare inte kommer att erbjuda ligaspel på dagtid
• Mycket hög andel ligaspelare på kvällen som vill spela på BBO om det inte bli spel på klubben
• De som spelar ligan både på dagen och kvällen ligger då inte oväntat mittemellan dessa alternativ

Styrelsen diskuterade under torsdagen hur vi skall hantera ligan i höst. Efter en livlig diskussion beslutades att Tävlingskommittén skulle sammanfatta diskussionerna i ett beslutsunderlag inför ytterligare ett extra styrelsemöte torsdagen 23 juli. Vi planerar för att komma ut med ett extra nyhetsbrev lördagen den 25 juli med all information. Håll ut, där kommer det att komma intressant info!