Om Ystads Bridgesällskap, YBS

YBS där bridge spelats sedan 1934

Samarbetsavtal med BK Fenix

Sedan 1 juli 2020 samarbetar vi med BK Fenix för att få ett bättre utnyttjande av spellokalen och för att vi gemensamt skall kunna utveckla bridgespelet i Ystad.

Bridgelokalen

Vi spelar i Bridgens Hus på Aktergatan 3, Ystad.

Kursverksamhet

Medlemskap

Medlemsavgiften är f.n. 430 kr/år varav 10 kr går till YBS. 400 kr/år är avgift till Svenska Bridgeförbundet (FSB) och Skånes Bridgeförbund. Avgiften betalas i augusti med det medföljande inbetalningskortet som kommer med tidningen BRIDGE.

Vill man kan man vara medlem i mer än en klubb. Detta kallas andrahandsmedlemskap och ger samma förmåner och rättigheter som medlemskapet i hemmaklubben. Att vara andrahandsmedlem i YBS kostar 50 kr/år och det löser man på klubben eller genom en inbetalning på bankgiro 622-6732.

Spelavgifter

 • 60 kr för medlem i klubb ansluten till FSB. Kan vara högre vid enstaka specialtävlingar. Kaffe ingår.

 • 100 kr för spelare som ej är medlem i klubb ansluten till FSB.

 • Vid simultantävlingar debiterar FSB en extra avgift om 10 kr, så dessa kvällar är startavgiften 70 kr per spelare.

Ordningsregler

 • Spelare, som skall delta i en tävling, skall vara på plats senast 10 minuter före start. Detta för tävlingen skall starta och sluta
  på utsatt tid.
 • Spelare uppmanas, för allas trivsel, att vara lågmälda när spel pågår.
 • Vid felaktigheter under spelet skall tävlingsledaren (TL) tillkallas. Döm ej själva.

Tävlingsformer m.m.

 • Vi rekommenderar användning av stopp- och alertkort. Regler för detta hittar Du på Svensk Bridges hemsida. Där kan Du också hitta
  information om tävlingsformer, handikappregler, mästarpoäng m.m.

Ändra personliga uppgifter

Klicka på Svensk Bridge i menyn (blå knapp). Där väljer Du Medlem och sedan Mina uppgifter (OBS Du måste vara inloggad).