Märta Gynt och Sven-Åke Dahl vann måndagstävlingen

Tävlingen hade 30 deltagande par och Märta och Sven-Åke vann tämligen klart före Gull Jonsson och Gun Wiklund. Treor blev Bittan och Ragnar Bergqvist.