UTBILDNING

INSTÄLLD
Stockholms Bridgeförbund anordnar tillsammans med Upplandsdistriktet Tävlingsledarutbildning steg 1 i december 2020.

När: lördag och söndag 5-6 december

Tid: kl 10.00 - 17.00 lördag och kl 10.00 -16.00 söndag

Plats: Bridgens hus i Uppsala, Vattholmavägen 18A

Riszard Sliwinski håller i utbildniingen

Kostnad: Utbildningen är gratis och mat-resebidrag på 100 kr utgår.

Anmälan görs till Kalle Persson, kalle.bridge@gmail.com
mobilnr: 073-080 89 07

Hjärtligt välkomna på TL 1- utbildningen!

Kalle Persson, tävlingskommittén
Stockholms BF