SPF seniorerna Nivrén

SPF Seniorerna Nivrén har upphört, men verksamheten fortsätter som vanligt i SPF Njurunda Bridgeklubb.
Se SPF Njurunda BK:s hemsida.

Medlemsavgift: 
340 kr