Kursverksamhet

Ny kurs startar tisdag den 16 januari 2022.
Om du har intresse att lära dig bridge finns fortfarande möjlighet att börja.