Styrelsen & övriga funktionärer 2023-2024

Namn Roll Kontakt
Jan Svanborg Ordförande 070-3333623
>>e-post
Torgny Nilsson Kassör 079-351 95 52
>>e-post
Staffan Jonsson Sekreterare 070 - 574 48 67
>>e-post
Göran Isaksson Styrelseledamot 0730-68 25 58
>>e-post
Lennart Strand Styrelseledamot 070-605 09 75
>>e-post
Erling Hartman Styrelsesuppleant
Erling Ericsson Styrelsesuppleant

Övriga funktionärer:

Namn Roll Kontakt
Assar Bergström Revisor 070-582 73 00
>>e-post
Ingvar Westerlund Revisor 0702-48 16 64
>>e-post
Östen Berglund Revisorssuppleant 070-370 83 80
>>e-post
Rune Nordberg Revisorssuppleant 070-557 32 91
>>e-post
Ulf Larsson Valberedning sammankallande 070-314 95 73
>>e-post
Hans-Ola Vikman Valberedning 073-801 73 61 ]