Klubbnyheter

Vi startar åter upp en spelträningssverksamhet

Rädslan för pandemin tycks fortfarande hålla i sig

PBFs lagserie startar den 22 september

Tills vidare håller vi med kaffe

Vi håller vårens uppskjutna årsmöte
den 6 september 2021 kl 09:30
i Bridgens hus före måndagsspelet

Sommarbridgen började 7 juni

Efter att Bridgens Hus stått tomt i 1½ år öppnar stadens bridgeföreningar åter dörrarna efter sommaren

är fastställt, kommer inom kort i tryck

ÅRSMÖTE den 6 september kl 09.30

Från och med måndag 2 augusti spelar du utan föranmälan i Bridgens Hus, klockan 10

Sidor