Klubbnyheter

Majsol mot oss ler

Fr o m motsvarande måndag för ett år sedan (23/3) pausades måndagsspelet samt övriga spel
i klubbens regi

Sön 28 februari 2021 kl 10:30 på RealBridge

Ordinarie årsmöte ska hållas under februari månad

Nu går vi mot ljusare tider!

Spelstoppet förlängs att gälla året ut

Stockholms Bridgeförbund anordnar tillsammans med Upplandsdistriktet Tävlingsledarutbildning steg 1 i december 2020.

Vi meddelar här om vi kan ta upp spelet igen den 23 november.

20 oktober och två veckor framåt

Under normala förhållanden skulle ett budgetmöte stadgeenligt ägt rum under november månad

Sidor