Vi byter till onsdagar!!!

Det är inget BBO spel via Nora Bridge på tisdag 27 april.

Vi byter till onsdagar. Första onsdagen är 5 maj kl 18:30.

Vad gäller sommarrallyt räknas tävlingen endast om det är 13 par eller flera som spelar.

Välkommen!