Kallelse årsmöte MBK onsdag 22 september kl 18.00

Handlingar distribueras via mail till medlemmar.
Dagordning bifogas.