ÖMBF styrelsemöte 20 augusti 2021

ÖMBF:s styrelse avhöll ordinarie sammanträde fredagen 20 augusti.

Protokoll från mötet finner du på sidan för mötesprotokoll.