ÖMBF styrelsemöte 30 maj 2021

ÖMBF:s styrelse avhöll ordinarie sammanträde (per telefon) söndagen den 30 maj.

Protokoll från mötet finner du på sidan för mötesprotokoll.