Avslutat prov med video på BBO!

Tyvärr blev intresset ej så stort för video på BBO.

Endast cirka en tredjedel har haft kamera vid speltillfällena och eftersom svaren som kommit in från enkäten också pekar på svagt intresse för video, kommer vi nu avsluta försöket med video.


Nu ger BBO oss möjlighet att spela klubbtävlingar med video och den tar vi förstås. Vi börjar med att introducera videofunktionen på onsdagstävlingarna med start 18.30 28/4.

Du kan använda stationär dator, platta eller smart-telefon – men du måste alltid logga in via internet på www.bridgebase.com. Det fungerar inte med appen som normalt används på platta eller telefon!

Har du inte någon kamera eller mikrofon på din dator. Lugn – du kan vara med precis som vanligt och det kommer att se ut som vanligt på din skärm. Du ser ingen och ingen ser dig 
Meddela dock detta till tävlingsledaren direkt vid start, era motståndare får inte heller ha video på i så fall.

Men vi hoppas att så många som möjligt vill använda videofunktionen, vi som har testat tycker att det känns väldigt trevligt att se och prata med våra medspelare. Och vi slipper många diskussioner om otillåten information mellan spelare.

Mer info se bilaga.