DM-Lag och Hallandserien

Vad gäller lagtävlingar i HBF:s regi hoppas vi att dessa kan genomföras under våren. För DM-lag är styrelsens ambition att kvalseriens matcher skall vara färdigspelade till mitten av mars och att BBO får väljas om båda lagen är överens. Än så länge hoppas vi att finalspelet kan äga rum 27-28 mars, men beslut om en senareläggning kan komma att tas längre fram. För Hallandsserien är ambitionen att serien färdigspelas före 31 maj.