Medlemsenkät inför återstarten av Filbyter Bridges live-spel

För att kunna planera inför en återstart av tävlingsverksamheten ”live”, har klubbens styrelse tagit fram en rad åtgärder för att göra tävlingsmiljön så säker som möjligt sett ur smittskyddssynpunkt.

Medlemmars åsikt om hur man ställer sig till en sådan återstart, och till de föreslagna åtgärderna, är synnerligen viktiga för styrelsen.

Därför har styrelsen tagit fram en enkät för klubbmedlemmarna, och även andra spelare som regelbundet deltar i vår tävlingsverksamhet, att besvara senast den 31 juli 2020. Vart du skickar ditt svar framgår i enkätdokumentet.

HÄR finns enkäten

Att observera:

  • Medlemmar som har mejladress uppgiven i SBF:s medlemsregister kommer att få enkäten sig tillskickad via mejl.

  • Medlemmar som saknar mejladress men har sitt mobiltelefonnummer uppgivet, kommer att få information om enkäten via sms.

  • Medlemmar som varken har mejladress eller mobiltelefonnummer, hoppas vi tar del av enkäten här på hemsidan eller genom att andra medlemmar hjälper dem att få information för att kunna besvara enkäten.


Dina svar är viktiga inför återstarten av Filbyters live-spel, när helst den kommer till stånd!