Angående Coronavirus (Covid-19)

Motala Bridgeallians följer Sveriges Bridgeförbunds (SBF:s) rekommendationer.

Se deras utskick i den bifogade filen!