Måndagsspelet tar "time out" tills vidare

Måndagsspelet har under en längre tid haft en vikande trend. Under senaste halvåret har vi försökt ganska rejält med magert resultat. Inom styrelsen har vi ,efter konsultation med måndagstrogna spelare, kommit fram till att vi tills vidare gör en paus.