Ett lyckat juniorläger i oktober


I slutet på oktober ordnade BK Albrekts ett Riksläger med 26 juniorer - från Härnösand i norr till Lund i söder. Juniorerna delades in i tre grupper efter sin kompetens. Utbildningar varvades med tävlingar och andra aktiviteter. Av kommentarerna från deltagarna kan vi bara konstatera att vi skötte detta med bravur.