Rapport från årsmötet

Totalt 79 röstberättigade medlemmar hade mött upp till årsmötet avseende förvaltningen av året 2023.

Under Bengt Carlsson rappa ledning avverkades mötet på stipulerade 30 minuter med tydliga bifall till och godkännande av verksamhetsberättelsen och revisorernas utlåtande samt beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen.

Det klubbades också igenom några ändringar i styrelsen. Arne Friberg fick fortsatt förtroende som ordförande till kommande årsmöte. Omval på 2 år skedde för Birgitta Wirén och Peter Hansson. Berit Björk nyvaldes som ledamot på 2 år, Roland Richardsson fyllnadsvaldes som ledamot på 1 år och Yvonne Stein Skill nyvaldes som suppleant på 1 år.
Avgående ledamöter var Per-Inge Helmertz och Barbro Egir samt suppleanten Jenny Bennysdotter.

Det valdes en ny valberedning bestående av Christer Pettersson och Sune Thudén.

Punktligt 18.30 avslutade Bengt Carlsson mötet och de anmälda 41 paren kunde inta sina platser och börja kvällens spel.