Ändring av spelavgiften

Fr. o. m. 1 september ändrar vi spelavgiften till 60 Kr vid kontant betalning. Priset gäller för samtliga spelformer, som anordnas av klubben. De tio kronor som Svenska Bridgeförbundet tar vid simultan-tävlingar, kommer i fortsättningen att betalas av klubben.
Samtidigt inför vi ett Rabattkort som gäller för 10 spel. Kortet kostar 500 Kr.
Kortet kan köpas genom insättning av 500 Kr på klubbens Bankgiro-konto 5444-0011, med angivande av MID-nummer och/eller namn. Det går också bra att köpa det direkt av tävlingsledaren, vid spel efter 1 september.