Viktigt 221120 kl 13:30

Datum och tid för Distriktsstämman i år är den 20 november kl. 13:30.

Alla handlingar finns nedan som bifogade filer. Alla medlemmar är välkomna. Röstberättigade delegater utses av respektive klubbstyrelse.

Välkommen

Valberedning är
Berith Jonsson 070 314 9918
Anders Fälling 076 319 1550