Simultan - Ukraina 14 mars

SBF flaggade i fredags upp för att stödja de oskyldigt drabbade människorna i Ukraina. De kommer därför att donera intäkterna från simultantävlingen måndagen den 14 mars. Intäkterna kommer att gå via Röda Korset till Ukraina.
BDBF ställer sig bakom SBF:s initiativ och förutsätter att de klubbar som har klubbspel måndagen den 14/3 ansluter sig till den nationella simultantävlingen. Dessutom hoppas BDBF på, att fler spelare än normalt kommer till fysiskt spel ovannämnda måndag, så att intäkterna blir så optimala som möjligt.

BDBF styrelsen