Filbyter lägger ner torsdagskvällarna

När klubben öppnades upp för live-spel 2021 beslutade styrelsen att ändra spelkvällar, något som också togs upp på klubbens årsmöte. Tisdagskvällens partävling (öppet för alla) flyttades till torsdagarna för att undvika spel två kvällar i rad på kvällstid. Tisdagarna är nu vikta för kursverksamhet, onsdagskvällarna erbjuds partävling för mindre rutinerade.

I tillägg har klubben nu eftermiddagsspel onsdagar och torsdagar.

Dessvärre har anslutningen, trots intensiv kommunikation, varit mycket dålig på torsdagskvällarna och flertalet speltillfällen har nödgats ställas in.

Styrelsen har därför dragit slutsatsen att efterfrågan på kvällspartävling på torsdagskvällarna inte är tillräcklig för att fortsätta, utan lägger ner tävlingen.

Skulle efterfrågan öka kan beslutet omprövas senare.

Beslutet påverkar inte onsdagskvällarna för mindre rutinerade som fortsätter som tidigare.

För kvällsspel för alla hänvisar vi till måndagskvällarna, se nyhet.