Filbyter Bridge satsar på fyrmanna alla måndagar!

DM-lag kvalet på måndagkvällar var välbesökt och flera medlemmar var med i lokalen. Vi vill därför prova att arrangera spel på måndagkvällar då ingen lagserie spelas.

Planen för de måndagar som återstår 2021 är följande.
Vi bjuder in lag, par eller spelare som saknar partner till att spela lagtävling. Vid varje tävling skapar vi lag bland de spelare som finns med vid start. Vi försöker att ha partnergaranti och även par som fyller på så vi får jämnt antal lag. Resultaten från tävlingarna summeras i ett individuellt rally, varje spelare får lagets VP som delresultat.

De som ännu inte spelat lagspel får chansen att lära av mer erfarna spelare. Lagspel är trevligt och upplevs som lugnare, du spelar mot samma par under flera brickor utan rondbyte. Det är utmanande att tillsammans i laget räkna fram resultat och se hur bra bud och spel premieras.

Detta är ett försök att träna och för nya att lära spelformen innan Linköping serien och Filbyter Cup startar.

Första tillfälle är måndag 29 november 2021, klockan 18:15, spel från 18:30

Välkomna och gör föranmälan på vår hemsida eller på telefon 072-204 02 45