Protokoll från ÖMBF:s årsmöte 9 oktober

Lördagen den 10 oktober kl 13, avhöll Östra Mellansvenska BF sitt årsmöte. Endast sex av distriktets 29 klubbar fanns representerade vid mötet, som ägde rum i Filbyter Bridges lokaler i Linköping .

Protokoll från årsmötet samt från det efterföljande konstituerande styrelsemötet finner du här