Handlingar till ÖMBF:s årsmöte 9 oktober 2021

Kallelse till Östra Mellansvenska Bridgeförbundets årsmöte publicerades på ÖMBF:s hemsida den 18 september 2021 och skickades samma datum via mejl till samtliga medlemsklubbars ordförande och sekreterare (givet att mejladress finns uppgiven i SBF:s medlemsregister).

Nu finns även handlingarna (verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse m.m.) att tillgå HÄR.