Spelträning återupptas med start onsdag 19 jan kl. 17.30 t.om. april

MBK återupptar spelträningen varje onsdag kl. 17.30 fr.o.m. onsdag 19 januari t.o.m. april månads utgång.
Priset är 60 kr per spelträning.

Bridgekryss är installerat vid bridgeborden.