SOPPBRIDGE söndag 12 feb kl 13

Det går bra att anmäla sig HÄR

eller på utlagd lista på klubben.