Lag Dan och lag Lena gick vidare i MiniBridge-Cup från MBK

Efter två speldagar gick lag Dan med Göran, Jimmi, Tobbe och Roger samt lag Lena med Stefan, Patrik, Caroline och Per vidare till nästa omgång.


På bilden ses lag Dan med Göran (i grönt) med med Jimmi spel mot Henrik och Zara.

MiniCup Bridge kan kortfattat beskrivas som en rikstäckande tävling i minibridge. Förhoppningen är att hitta några hundra bridgespelare runt om i landet som kan ragga ihop 3 lagkamrater vardera, och lära dessa lagkamrater minibridge.

Mer info HÄR
Lag Lena med Lena (längst bak) och Patrik i spel mot Zara och Henrik.