Styrelse

Namn Roll Kontakt
Inger Norling Ordförande 072-9013794
>>e-post
Sven-Olof Wickzell Kassör 070-5932377
>>e-post
Göran Thunander Sekreterare 076-8147642
>>e-post