Spel på Havsblick - Viktig information

Lomma Bridgeklubbs styrelse hälsar er hjärtligt välkomna till höstens bridge på Havsblick. Den 6 september öppnar vi upp för spel.

Viktig information från Lomma Bridgeklubb

Lomma Bridgeklubbs styrelse hälsar er hjärtligt välkomna till höstens bridge på Havsblick.

Den 6 september öppnar vi upp för spel. Vi har fått besked från Socialförvaltningen, som äger Havsblick, att vi måste betala hyra för att nyttja lokalerna. Om vi hyr Restaurangen kostar det 75: - per timme och för Caféet kostar det 50: - per timme. Så en spelkväll som vi hyr båda lokalerna från 17:30 till 22:00 kostar det klubben 337:50.
Vi måste ha iordningsställt och lämnat lokalen senast 22:00. Därför kommer vi att spela 20 brickor för att senare öka antalet brickor när vi ser att så är möjligt.

Initialt tillåter vi bara spel för de som är fullt vaccinerade och kan visa upp ett Covidbevis, eller som har testats positivt för antikroppar. Känner du minsta lilla symptom så stanna hemma.

Du kan visa upp det lilla kortet du fick efter din andra vaccindos eller hämta ett Covidbevis på Covidbevis • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se)

Vi kommer som vanligt att börja spela klockan 18:15 och vi vill att ni kommer i god tid:
Måndagar (start 6 september), tisdagar (start 7 september) och torsdagar (start 9 september).

Föranmälan
På grund av restriktioner så har vi ett begränsat antal bord. Därför är det tillsvidare obligatoriskt med föranmälan som måste göras tidigast 6 dagar före speldagen och senast klockan 13:00 på speldagen. Det är först till kvarn som gäller.

Föranmälan kan göras på nätet till alla spelkvällarna:
http://www.svenskbridge.se//node/7654/kalender
klicka på aktuell tävling, logga in och anmäl er där eller
för måndagsbridgen till Berit Nilsson evelina191105@gmail.com eller via sms eller telefon till Berit 070–3374637,
för tisdagsbridgen till Kjell Högberg kjell.i.hogberg@telia.com eller via sms eller telefon till Kjell 073-6628700,
för torsdagsbridgen till Leif Nötesjö leif.notesjo@icloud.com eller via sms eller telefon till Leif 070-8606340.
Här finns en instruktion om hur man anmäler sig på nätet.

Spelavgiften är för vanliga spelkvällar 50: - per person. Vi har ingen kontanthantering i dessa Coronatider. Därför erbjuder vi våra medlemmar ett ”klippkort” för 540: - kronor som ger dig 12 spel (45: - per spelkväll). Betala in kr 540: - till vårt bankgiro nr 531–8951. Påföljande vecka får du klippkortet. Kortet är inte personligt. Man kan alltså även betala för andra. Du kan också Swisha spelavgiften speldagen senast klockan 1300 till Berit om det avser bridge en måndag, till Kjell om det avser bridge en tisdag och till Leif om det avser bridge en torsdag.

Lottningen är klar när du kommer till Havsblick. Gå direkt till din plats och undvik mingel.
Vi kommer inte att ha några bordskryss, men om någon vill ha med sig munskydd eller visir eller handskar är det naturligtvis tillåtet. Tävlingsledaren kommer att ge information om de regler som gäller avseende Corona. Handsprit kommer att finnas på lämpliga ställen.

Partnergaranti
Vi kan inte lova att ordna partner till dig, men vi kan lova att försöka.

Fika
På grund av Corona så ber vi er att i nuläget ta med egen fika inklusive mugg. Efter ungefär halva spelet gör vi en kortare paus så att ni kan njuta av den egna medhavda fikan. När vi finner det lämpligt ur Corona-synpunkt kommer Lomma Bridgeklubb att tillhandahålla pausfikan.

Årsmöten
för 2019–2020 och 2020–2021 avhålles måndagen den 27 september. På Lomma Bridgeklubbs hemsida kommer vi efter hand att lägga ut alla handlingar inför årsmötet.

Valberedningen meddelar att det behövs kandidater till styrelsen. Flera av de tidigare styrelsemedlemmarna har avböjt omval efter att ha deltagit i styrelsen i många år. Vi har ett par villiga nya kandidater, men det skulle behövas fler. Speciellt behöver vi någon som kan tänka sig att ta på sig att vara kassör.
Är du intresserad, eller vill fråga om vad det innebär så kontakta:
Birgitta Andersson, birgitta.and1@gmail.com tel. 040-41 23 51 eller
Lennart Månsson, lennart.mansson@telia.com tel. 0727-45 35 39

Har du frågor om bridgekvällarna så är du välkommen att kontakta Berit, Kjell eller Leif.

Än en gång:
Hjärtligt välkommen att spela bridge på Lomma Bridgeklubb!

Många hälsningar från Lomma Bridgeklubb
Styrelsen