Novemberinformation

Hej alla.
Nu är vi inne i mörka november. Jag hoppas ni är friska och har det bra. På Coronafronten ser det tyvärr också mörkt ut. Ljusningen kan vara ett kommande vaccin.

Havsblick är stängt. Som ni förstår tvingas vårt bridgesspel att ligga ner åtminstone året ut. Spel finns, som ni vet, fyra kvällar i veckan på nätet via BBO. Alla ni som ännu inte spelar där påminns om att ni får hjälp att starta upp av Peter, Kjell, Lennart och mig om ni önskar. Bara slå en pling eller skicka mail eller sms till oss.

Vi återkommer med mer information i december.

Ta väl hand om er
Styrelsen/Berit