Om Ljungskile BK

Verksamheten
Ljungskile Bridgeklubb anordnar sedan 1954 bridgespel på måndagar. Numera ordnar klubben även bridgespel på onsdagar. Måndagar spelar vi på Ljungskilegården, Ljungskile och onsdagar på Lyckorna Golfklubb, Lyckorna.

Medlemskap
Medlemskap kostar 400 kronor, varav 280 kronor går till Svenska Bridgeförbundet och 80 kronor till Bohusläns Dals Bridgeförbund. Resterande 40 kronor går till Ljungskile Bridgeklubb.

Tävlingsformer, tider, m m.
Vi spelar partävlingar med och utan handicap. Måndagar oftast utan handicap och onsdagar oftast med handicap. Vi använder Bridgemate vilket gör att du ser resultatet snabbt. Vi vill kunna redovisa både Scratch- och HCP-resultat för samtliga tävlingar i enlighet med rekommendationer i Svenska Bridgeförbundets tidning Bridge nr 1 2022.
Det innebär att på vår hemsida kommer alltid HCPresultatet att synas även om det är en Schratchtävling. Vill man se Scratchresultatet måste man trycka på Scratchknappen.
Direkt efter avslutad tävling går det att få en pappersutskrift som visar resultaten samt brickorna med budgivning, utspel mm. Samma kväll finns normalt även tävlingen redovisad på vår hemsida.
Om antalet spelare understiger 16, dvs 4 bord, genomförs den tävlingen som trivselbridge och rapporteras inte till Bridgeförbundet.

Både på måndagar och onsdagar börjar vi att spela kl 18:00 och vi brukar avsluta före 22:00.

Spelavgifter
Spelavgiften, eller tävlingsavgiften, är 40 kronor/spelare inklusive fika. Avgiften täcker licensavgifter, fika, ev priser, lokalhyra, div material m m vid tävlingsdagen.

Ordningsregler
Spelare som skall delta i tävling samlas 15 minuter före start. Detta för att förbereda spelet i Bridgemate och bordsplacering.
Det är kytum att ha med speldeklaration. Vi spelar 24 brickor och vi kan vara högst 25 par. Vi tillämpar Svenska Bridgeförbundets tävlingsregler. Vi uppskattar om ni tar med er egen mugg till kaffet

Kontakt och information
Om du har frågor eller undrar över något kontakta ordföranden Ulla Söderberg 0709 189963 eller sekreteraren Pege Schelander 0705 159822.
Klubbens bankgiro är 374-8548