Styrelse och övriga roller

Namn Roll Kontakt
Elisabeth Svenson Ordförande
0705-624 109 >>e-post
Birgitta Petersson Kassör
0706-245 285 >>e-post
Fredric Olesen Sekreterare
0702-004 284 >>e-post
Ronny Terbrant IT och Web-ansvarig
0706-831 976 >>e-post
Christina Petrelius Larsson Ledamot
0736-536-664 >>e-post
Peggy Veerman Ledamot
0708-346 246 >>e-post
Jesper Johansson Ledamot
0739-022 321 >>e-post
Eliza Åkeson Suppleant
0700-822 293 >>e-post

Övriga roller:

Namn Roll Kontakt
Christina Petrelius Larsson Utbildningsansvarig >>e-post
Jan Ohlsson Revisor >>e-post
Bengt Anderson Tävlingsjury >>e-post
Ronny Terbrant Tävlingsjury >>e-post
Hans Folkesson Valberedning (sammankallande) >>e-post
Lars-Peter Grevillius Valberedning >>e-post
Eva Sulz Valberedning >>e-post