Grupp A hösten 19

Sibb
Sibb
Berth Rasmusson [5791]
Börje Jarlvik [4479]
Birgitta Kiotseridis [22803]
Inger Ekberg [5710]
Sven-Erik Lergin [4460]
Slump
Slump
Mats Andersson [29670]
Ulla Lundström [4769]
Bengt Nilsson [5797]
Peter Gati [11054]
VP
4,34
15,66
IMP
19
41
Första halvlek
Börje Jarlvik
Berth Rasmusson
Inger Ekberg
Birgitta Kiotseridis
19
41
Mats Andersson
Ulla Lundström
Bengt Nilsson
Peter Gati
Andra halvlek
0
0