A Gruppen

Stg
Stg
Hans-Olof Hallén [9896]
Lars Backström [11442]
Ulf Hegethorn [4462]
Per Henriks [11230]
Lars-Göran Niklasson [11361]
De goda
De goda
Jan Glücksman [12216]
Göran Grönvall [3066]
Lennart Hammarholm [94327]
Linus Olsson [30150]
Ulf Norman [39188]
VP
13,48
6,52
IMP
35
23
Första halvlek
Lars Backström
Lars-Göran Niklasson
Ulf Hegethorn
Hans-Olof Hallén
35
23
Lennart Hammarholm
Linus Olsson
Göran Grönvall
Jan Glücksman
Andra halvlek
0
0