Dokument inför årsmötet 2020

Här finns nu Verksamhetsberättelsen, Dagordningen och valberedningens förslag till årsmötet.
Har du någon synpunkt kan du meddela någon i styrelsen om du inte själv kan närvara på årsmötet!