Dokument för spel under pandemin är uppdaterat!

Gränsen för spel på måndagar är sänkt till 30,0!
Avanmälan måste vara gjord en timme innan spel!

Förutom de viktigare förändringar finns det lite små förbättringar.
Kolla igenom dokumentet!!