Årsmöte för Kalmarsunds BK tisdag 13 oktober, kl: 17:00

Årsmötet äger rum i spellokalen och kommer förhoppningsvis vara slut innan spelstart (18:00) om inte fördröjs spelstarten till omedelbart efter årsmötet.

I år kommer vi att lägga ut alla handlingar på nätet innan årsmötet. Detta gör vi om det är någon som pga pandemin inte vill närvara, då kan de ändå se handlingarna innan och sedan maila in synpunkter till någon i nuvarande styrelse.
Egna förslag som ska tas upp på årsmötet ska som vanligt vara inkomna till styrelsen minst 14 dagar före årsmötet!
Tanken är att dagordningen, valberedningens förslag och eventuella inkomna förslag ska läggas upp på nätet senast 30 september. Då har alla minst 13 dagar på sig att kolla igenom allt innan årsmötet.