Årsmöte 12 februari!!!

Snart är det dags för 2019 års årsmöte!
Tisdag den 12 februari kl:18:00 är du välkommen till spellokalen för årsmöte och direkt efter mötet startar kvällens spel.
Eventuella motioner bör vara styrelsen tillhanda senast den 29 januari. Enklare frågor kan tas upp på årsmötet.