Göteborgs Bridgeförbunds årsmöte

Information
Datum och tid
Sön 20 nov 2022 kl 13:00-14:30
Typ av händelse
Tävling > Par > Brons
Spelplats
Bridgens Hus

Tävlingsmeny

Alla medlemmar i Göteborgs Bridgeförbund inbjuds att delta.
Årsmötesförhandlingar kommer att föras enligt GBFs stadgar.
Klubbar eller enskilda medlemmar, som önskar lägga motioner inför mötet, skall sända dessa till GBFs ordförande Gunnar Östgård Olsson (goson92@telia.com) minst 2 veckor före mötet.
Handlingar, som kommer att behandlas på mötet, kommer allteftersom de blir färdiga att läggas som bilagor på denna sida.
Inför mötet bjuder GBF mötesdeltagarna på kaffe och kaka.
De som vill spela bridge efter mötet inbjuds till en individuell bridgetävling (där styrelsens medlemmar deltar) i BK Lyx regi, som börjar 15.00.

Föredragningslista

Styrelsen och dess arbete

Årsbokslut

Verksamhetsplan

Tävlingssäsongen 2021-22

Budgetförslag för 2022-23

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Röstlängd