Ligan

Göteborgsligan - Tabeller 2024

Anmäl ett lag till Göteborgsligan!

Som du kanske känner till finns det något som heter Göteborgsligan i Bridge. Det är en tävlingsform, som påminner om exv. seriefotboll. I varje division finns det under höstterminen 2 grupper med normalt 6 lag i varje grupp. De tre bästa lagen från respektive grupp i den högsta divisionen bildar under våren en elitserie. Övriga lag bildar, beroende på hur de klarade sig under hösten, nya grupper med vardera normalt 6 lag.
När vårterminen är slut och den nya höstterminen skall börja sker nya flyttningar, uppåt eller neråt.
På detta sätt kommer man så småningom att hamna i en division där motståndet är ganska jämbördigt. Det finns inga enkla, men heller inga hopplösa matcher.

Rättvisaste formen av bridge

I en lagtävling deltar 4 spelare (2 par) i varje lag. Vid ena bordet sitter ena lagets par NS och vid andra bordet sitter samma lags par ÖV. Det andra laget sitter i motsatta lägen.
Varje bricka spelas först en gång vid det ena bordet och sedan en gång vid det andra. Om man i det ena paret får dåliga kort får man trösta sig med att lagkamraterna har fått desto bättre. Så det gäller därför att sköta de kort man fått på bästa sätt. Efter spelet räknar man ut resultatskillnaden på resp. bricka.
Om exv. Öst-Väst-paret i lag A spelar 4 spader med jämn hemgång och Öst-Väst-paret i lag B spelar 3 spader med en övertrick blir poängskillnaden (ingen i zonen) 420-170 = 250 poäng i lag A:s favör.
Om Nord-Syd-paret i lag A spelar 3 NT-1 och Nord-Syd-paret i lag B klarar sina 3 NT precis blir poängskillnaden med N-S i zonen 600+100 = 700 poäng i lag B:s favör.
I lagtävling är det därför extra viktigt att bjuda och spela hem sina utgångar (och slammar). Till skillnad mot partävling belönas eventuella övertrick däremot inte alls lika högt.

Hur man anmäler sig

Varje lag skall bestå av minst 4 personer. Det är dock bra om man är fler, så att man kan turas om och har reserver ifall någon inte kan spela. En av er skall stå som lagkapten och kontaktperson.
Om du är intresserad av att anmäla ett lag eller vill fråga något om Göteborgsligan skall du kontakta Björn Sörling (ordinarie tävlingsledare) på info@björnsaker.se.
Du kan anmäla ett lag antingen i början på hösten eller början på vårterminen.
Första året kommer vi att ranka ditt lag beroende på spelare och spelstyrka.Beroende på ranking får vi se i vilken division ni placeras i och se hur högt vingarna bär.
Samtliga matcher spelas i Bridgens Hus’ lokaler på J. A. Wettergrens gata 5.

Segrarna i varje grupp får en uppmuntran i form av 4 biobiljetter.

Sista dag för [anmälan] av nya lag publiceras på vår hemsida löpande.

GBFs Tävlingskommitté