Protokoll


Datum Protokoll Plats
2022-06-06 Styrelsemöte Videomöte
2022-05-22 Styrelsemöte Videomöte
2022-04-24 Styrelsemöte Videomöte
2022-02-27 Styrelsemöte Videomöte
2022-01-30 Styrelsemöte Videomöte
2021-12-19 Styrelsemöte Videomöte
2021-10-24 Styrelsemöte Videomöte
2021-10-24 Konstituerande möte Videomöte
2021-10-10 Årsmöte Sandviken
2021-09-05 Styrelsemöte Söderhamn
2021-06-06 Styrelsemöte Videomöte
2021-04-18 Styrelsemöte Videomöte
2021-03-21 Styrelsemöte Videomöte
2021-02-28 Styrelsemöte Videomöte
2021-01-24 Styrelsemöte Videomöte
2020-12-13 Styrelsemöte Videomöte
2020-11-08 Styrelsemöte Videomöte
2020-11-08 Konstituerande möte Videomöte
2020-10-10 Årsmöte Gävle
2020-10-01 Styrelsemöte Videomöte
2020-09-03 Styrelsemöte Videomöte
2020-06-08 Konstituerande möte Via mail
2020-02-09 Årsmöte Sandviken
2020-01-18 Styrelsemöte Gävle
2019-11-24 Styrelsemöte Söderhamn
2019-09-01 Styrelsemöte Söderhamn
2019-06-02 Styrelsemöte Söderhamn
2019-05-02 Styrelsemöte Gävle
2019-03-12 Konstituerande möte Via mail
2019-02-09 Årsmöte Gävle
2019-01-10 Styrelsemöte Sandviken
2018-11-25 Styrelsemöte Telefonmöte
2018-09-30 Styrelsemöte Gävle
2018-06-12 Styrelsemöte Söderhamn
2018-03-25 Konstituerande möte Via mail
2018-02-11 Årsmöte Skutskär
2018-01-25 Styrelsemöte Sandviken
2017-12-07 Styrelsemöte Söderhamn
2017-09-27 Styrelsemöte Gävle
2017-06-01 Styrelsemöte Gävle
2017-06-01 Bil 1 Spelprogram 2017/18 Gävle
2017-06-01 Bil 2 Förslag stadgeändring Gävle
2017-04-18 Styrelsemöte Bollnäs
2017-03-20 Konstituerande möte Via mail
2017-02-11 Årsmöte Sandviken
2017-01-12 Styrelsemöte Sandviken
2016-05-26 Styrelsemöte Gävle
2016-04-26 Styrelsemöte Tönnebro
2016-04-26 Konstituerande möte Tönnebro
2016-02-13 Årsmöte Gävle