Pausen för live-spelet förlängs på ännu obestämd tid

Styrelsen beslöt den 13 november 2020, efter Folkhälsomyndighetens och Region Östergötlands information kring covid-19, att förlänga pausen för klubbens live-verksamhet i ett första skede till och med den 10 januari 2021.

Mot bakgrund av den ökade smittspridningen, regeringens och Folkhälsomyndighetens ytterligare skärpta restriktioner (från början av december 2020), kommer pausen för live-verksamheten att förlängas ytterligare, denna gång på obestämd tid.

Så snart ny information föreligger kommer den att presenteras på hemsidan, och inför en återstart av live-verksamheten kommer även information via mejl att delges klubbens medlemmar och andra spelare som frekvent deltar i verksamheten.

Emellertid fortsätter vi online-spelet (BBO) precis som tidigare, men där också ett antal extratävlingar i jul-, nyårs- och trettonhelgerna har lagts in:

 • Lördagen den 26 december, kl 13.30
  Annandagssilver, 40 br – arrangeras av Filbyter Bridge.

 • Måndagen den 28 december, kl 18.30
  ”Granbarren” (höstsilver), 24 br – arrangeras av Norrköpingsbridgen.

 • Onsdagen den 30 december, kl 13.30
  ”Nyårshissen” (brons), 24 br – arrangeras av Norrköpingsbridgen.

 • Onsdagen den 6 januari, kl 13.30
  Trettondagssilver, 40 br – arrangeras av Filbyter Bridge.

Väl mött och God Jul!