Nytt format klubbspel på Bridge Base Online

Filbyter Bridge, Ljungsbro BK och Norrköpingsbridgen inbjuder till tävlingar på BBO.

Spela bridge - håll kontakten med klubbkamraterna och hjälp samtidigt din klubb!

OBS! Nytt format för tävlingarna - läs vidare nedan!


Hjälp till att sprida denna information, så att vi blir många och att ingen missar chansen att vara med!


Fr o m tisdagen 26/5 ändras formatet och övergår till ”betal-tävlingar” på BBO. Det innebär att spelarna betalar en mindre startavgift vid sin anmälan direkt till BBO. Betalningen sker med s k ”BBO-dollar” (BB$) som köps med kreditkort eller Paypal i förväg. Det är helt tillåtet för en spelare i paret att betala för bägge.

Du finner en spelarmanual, inklusive instruktioner om hur man köper BB$ och hur man anmäler sig BBO - Manual för spelare betaltävling.

Sedan tillkommer en ”klubbavgift” som sänks i jämförelse med den som tagits ut tidigare. Som förr kan man betala för en, fem eller tio gånger med ett pris som går ner ju fler man köper.

Fördelen är att vi nu inte hindras av BBOs begränsningar av speltid, så att det ånyo blir möjligt att spela på kvällstid. Även begränsningen av antal deltagande par tas bort, och vi öppnar nu upp för alla medlemmar i distrikt ÖMBF att delta.

Dessa tävlingar avhålls ti kl 18.30 (för alla), on 18.30 (för mindre rutinerade) och fre kl 13.30 (för alla).

Fr o m måndagen den 1 juni inför vi i tillägg till de ovan nämnda ”ÖMBF”-tävlingarna också en Medlemstävling på måndagar kl 13.30. För deltagande här krävs att minst en spelare i paret är medlem i någon av klubbarna Filbyter Bridge, Norrköpingsbridgen eller Ljungsbro BK. Denna tävling körs enligt det tidigare konceptet och kostar bara ”klubbavgiften”, och blir därmed billigare - ingen betalning till BBO krävs där.

Förbetalning krävs för klubbavgiften, till Filbyters Swish (1236714018 eller bankgiro 5325-3720) enligt följande:

För 10 tävlingar: 250 kr (25 kr per tävling)
För 5 tävlingar: 150 kr (30 kr per tävling)
För 1 tävling: 35 kr

Har du frågor eller vill föranmäla dig?

Kontakta då Martin Löfgren (martin.lofgren@yahoo.se), 0706-306102