Individuellt lagrally två måndagar (26 sep och 3 okt)

Det har kommit önskemål om, att i väntan på att klubbkvalet till DM Lag startar den 10 oktober, sticka emellan med det från i somras så populära individuellt lagrally måndagarna 26 september och 3 oktober.

Nedan finner du information om det individuella lagrallyt.

I väntan på att klubbkvalet till DM Lag startar den 10 oktober, sticker vi emellan två måndagar, 26 september och 3 oktober, med ett s.k. individuellt lagrally.

Förutsättningarna är desamma som för motsvarande rally som kördes i somras, nämligen:

  • Var och en av de båda kvällarna är helt fristående – man behöver således inte binda sig för spel både den 26 september och den 3 oktober.

  • Vardera kvällens resultat förs in i en poängserie (”rally”), där spelarna får räkna sina sina två bästa (vid totalt fyra matcher; tre bästa vid totalt sex matcher) resultat.

  • Man anmäler sig parvis och senast kl. 14 på tävlingsdagen; antingen i kalendern (då du måst vara inloggad för att kunna anmäla ditt par) eller via telesvar 013-13 20 00.

  • Vi försöker komponera lag och matchordning för det aktuella tävlingstillfället, så att man i görligaste mån möter par/lag av ungefär samma spelstyrka.

  • Vi ser också till att det vid vardera tävlingstillfället finns ett reservpar, för den händelse antalet anmälda par inte är jämnt.

  • Om det totala antalet par den aktuella kvällen inte är jämnt delbart med fyra (d.v.s. det går inte att bilda ett jämnt antal lag, spelas istället en partävling med fyrmannaberäkning (IMP som sedan omvandlas till VP, precis som i lagtävling) och där vi i görligaste mån försöker komponera mötena mellan par på ett sådant sätt att man möter motstånd av ungefär samma spelstyrka. Vi spelar då tre stycken 8-brickorsronder den kvällen och där varje sådan rond ingår i rallyt.

Har du ännu inte testat lagspel?
Då har också du chansen nu, och där du även kan få hjälp av de lite mer erfarna spelarna. Lagspel är inte bara trevligt, det upplevs också som mycket lugnare än en stressig partävling eftersom du spelar fler brickor mot ett och samma par.

Efter avslutad match kommer det roligaste av allt: att jämföra sina resultat på spelade brickor med lagkamraternas vid andra bordet, och räkna fram resultatet i matchen.

Detta är således ännu ett försök från klubbens sida att träna lagtävlingspel, så att våra spelare är bättre förberedda inför höstens och vårens alla roliga lagtävlingar!

Vi hoppas på god uppslutning, så varmt välkommen – du också!