Golf/Bridge

Vi spelar en kombinerad golf/Bridge tävling.